REGULAMIN

 1. Bolwing Bolesławiec określa zasady korzystania z kręgielni. Z torów kręgielni można korzystać wyłącznie w sposób przewidywany regulaminem.
 2. Gra odbywa się w następującym systemie: GODZINOWYM: cennik określa stawkę toru na 60 minut. Na torze może grać maksymalnie 6 osób.
 3. Koszt wynajęcia toru określa ogólnie dostępny cennik. Płatności za tor są regulowane przed włączeniem usługi poprzez płatność online lub na miejscu.
 4. Aby otrzymać fakturę należy poinformować pracownika bowlingu tj. kasjera w momencie dokonywania płatności za usługę bowlingową
 5. W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem gry, po 5 minutach od godziny rezerwacji bez uprzedniego poinformowania rezerwację uznajemy za rozpoczętą wraz z naliczaniem czasu gry.
 6. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zobowiązany jest założyć odpowiednie obuwie bowlingowe. Zabrania się gry w innym obuwiu.
 7. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia na tory bowlingowe. Klient o każdej usterce ma obowiązek powiadomić niezwłocznie pracownika obsługi bowlingowej.
 8. Grupy zorganizowane (szkoły, półkolonie) muszą znajdować się pod opieką nauczycieli – opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo podczas pobytu w Bowling Bolesławiec.
 9. Zabrania się spożywania produktów spożywczych na rozbiegu toru bowlingowego.
 10. Przed wypuszczeniem kuli należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle.
 11. Pierwszeństwo rzutu ma osoba grająca na torze z prawej strony. W trakcie rzutu jednej z osób, pozostali gracze stoją poza linią rozbiegu.
 12. Tylko dzieci do lat 10 mogą grać w systemie BUMPER BOWLING (barierki)
 13. Na podajniku może znajdować się maksymalnie 8 kul do gry w bowling. Bowling Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za awarie, które wynikają na torze z tytułu niedostosowania się do tego punktu.
 14. Po zakończeniu gry należy opuścić stanowisko przy torze, aby umożliwić następnym Klientom korzystanie z usługi . Zabrania się osobom W STANIE NIETRZEŹWYM gry w bowling. Jednocześnie obsługa Bowling Bolesławiec nie ma konieczności dochodzenia trzeźwości osób grających. W przypadku zaistnienia wypadku, osoby dopuszczające się gry w stanie nietrzeźwości ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz uraz na zdrowiu swoim i osób trzecich
 15. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie kręgielni produktów spożywczych, napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych zakupionych poza obiektem.
 16. Korzystając z usług Bowling Bolesławiec wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Bowling Boleslawiec, w szczególności w celach marketingowych związanych z promocją i reklamą produktów oraz usług.
 17. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz obiektu przedmiotów należących do wyposażenia restauracji oraz kręgielni jak również opuszczania obiektu w obuwiu bowlingowym.
 18. Za szkody materialne powstałe na obiekcie odpowiada materialnie sprawca czynu. Jeżeli powstała szkoda uniemożliwia dalsze korzystanie z usług koszty rekompensuje sprawca czynu.
 19. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub osoby, pod których opieką znajdują się nieletni.
 20. Bowling Bolesławiec nie zwraca środków za wykupioną a niewykorzystaną usługę (dotyczy płatności zarówno gotówką, kartą jak i online).
 21. Jeżeli klient nie stosuje się do ogólnych zasad dobrych obyczajów i w sposób rażący dopuszcza się niemoralnego zachowania, obsługa może wyprosić Klienta z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów za wykupione usługi.
 22. Bowling Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie przedmioty wartościowe.
 23. Bowling Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt bowlingowy używany przez gracza.
 24. W przypadku zaistnienia wypadku lub kontuzji na terenie Bowling Bolesławiec, należy niezwłocznie poinformować obsługę. Obsługa zrobi wszystko, aby udzielić poszkodowanemu pomocy oraz wezwie odpowiednie służby medyczne. Poszkodowany na własną odpowiedzialność ma prawo odmówić wezwania służb medycznych.
 25. Kary porządkowe: Bowling Bolesławiec ma prawo nałożyć karę porządkową w wysokości 100 zł w przypadku, rzucania do wyłączonego toru bowlingowego, w przypadku rzucania dwoma kulami jednocześnie, w przypadku grania we własnym obuwiu, w przypadku oddania rzutu w nieprzygotowany tor bowlingowy tj. wmomencie braku ustawionych, kręgli, gdy sweep, czyli belka przewijająca kręgle znajduje się przed kręglami.
 26. Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami i przestrzegaj ustalonych zasad.